Lokale regler

På hul 1 og 18 skal spilleren vente med at slå, indtil vejen langs disse huller er fri for trafik.
Afstandsmarkeringer på banen er alle målt til midtgreen.

Hvide markeringer:                                         Out of bounds

Røde/Gule markeringer:                               Strafområder

Blå markeringer:                                              Areal under reparation

Blå markeringer med sort top:                   Areal under reparation med spilleforbud

 

1) Veje/Stier

Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, samt snore/pæle som er opsat for færdselsregulering behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. (F-17)

2) Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

3) Offentlig vej mellem hul 1 og 18
En bold, der kommer til at ligge stille på, eller på den anden side af, vejen langs hul 1 og 18, er out of bounds, selvom den kommer til at ligge stille på en anden del af banen. (A-3)

4) Drop bold på fairway ved bold out eller mistet
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E- 5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB-grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf.


E-5 Alternativ til spil
fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds.

Standard lokalregel E-5

Når spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted.

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

  1. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
  2. Være kommet til at ligge stille på banen, eller
  3. Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.
  4. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway, på det hul der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti, eller et tee-område for det hul der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:

En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og en linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje). Men med disse begrænsninger:

Grænser for placering af lempelsesområde:

Skal være i det generelle område og må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.

Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b). Spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

Det er en kendsgerning, eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14. 7a.”

Scroll to top