Bestyrelse

Bestyrelsens opgave er at sikre, at Juelsminde Golfklub drives og udvikles i overensstemmelse med vedtægter, forretningsorden og den til enhver tid gældende strategi for klubben.

Formand
Bjarne Hessel
Mobil: 2085 4511

Næstformand
Torben Skaanild
Mobil: 2032 2935

Bestyrelsesmedlem
Jens Stenhøj
Mobil: 4026 1172

Bestyrelsesmedlem
Lene Gram Petersson
Mobil: 2020 4875

Bestyrelsesmedlem
Jan Wittrup
Mobil: 2096 3006

Bestyrelsesmedlem
Aage Madsen
Mobil: 3053 5877

Bestyrelsesmedlem
Carsten Andersen
Mobil: 4054 6011

Suppleant
Kresten Andersen
Mobil: 2617 1451

Suppleant
Carsten Nielsen
Mobil:

Scroll to top