Bestyrelse

Bestyrelsens opgave er at sikre, at Juelsminde Golfklub drives og udvikles i overensstemmelse med vedtægter, forretningsorden og den til enhver tid gældende strategi for klubben.

Formand
Anders Kjær Jørgensen
Mobil: 4070 2321

Næstformand
Anders Høgel
Mobil: 2030 4458

Bestyrelsesmedlem
Jens Stenhøj
Mobil: 4026 1172

Bestyrelsesmedlem
Lene Gram Petersson
Mobil: 2020 4875

Bestyrelsesmedlem
Henrik Eriksen
Mobil: 4264 3647

Bestyrelsesmedlem
Jørn Kjær
Mobil: 3044 8883

Bestyrelsesmedlem
Frank Ludvigsen
Mobil: 2222 5949

Suppleant
Henrik Sørensen
Mobil: 2285 1335

Suppleant
Birgit Vase Rasmussen
Mobil: 2856 9692

Scroll to top