300-070 test 100-105 Practice Test 210-060 study AWS-SYSOPS books 200-310 exam

Bestyrelse

Bestyrelsens opgave er at sikre, at Juelsminde Golfklub drives og udvikles i overensstemmelse med vedtægter, forretningsorden og den til enhver tid gældende strategi for klubben.

Formand
Bjarne Hessel
Mobil: 2085 4511

Næstformand
Anders Kjær Jørgensen
Mobil: 4070 2321

Bestyrelsesmedlem
Jens Stenhøj
Mobil: 4026 1172

Bestyrelsesmedlem
Lene Gram Petersson
Mobil: 2020 4875

Bestyrelsesmedlem
Carsten Nielsen
Mobil: 5357 9057

Bestyrelsesmedlem
Kresten Andersen
Mobil: 2617 1451

Bestyrelsesmedlem
Ole Bell
Mobil: 4034 8613

Suppleant

Mobil:

Suppleant
Karsten Glyngø
Mobil: 3044 9907

Scroll to top