Juelsminde Golf Klubs Netværk Koncept

Formålet med JGKs netværksgruppe er at skabe dialog samt at kortlægge de kompetencer og erfaringer der eksisterer i gruppen.  Herigennem skabes gensidig forståelse og respekt og et sammenhold bygget på interessen for at skabe noget værdifuldt for den enkelte deltager, personligt som forretningsmæssigt. Via dialog i netværket kortlægges interesser og behov som basis for netværkets fremtidige virke og omfang. JGK fremstår som samlingspunkt for netværket og programindholdet skal skabe interesse for at deltage i morgenmøderne, også selvom golfspillet ikke er den primære interesse for alle.

Sponsorater er en vital og central del af klubbens økonomi! Sponsorudvalget har derfor også et helt fundamentalt ønske om at skabe yderligere værdi for vore sponsorer samt knytte vore sponsorer endnu tættere til klubben og dets medlemmer. Klubbens medlemmer repræsenterer en bred vifte af erhvervs aktiviteter; de ideelle rammer er således til stede for at få et godt og effektivt netværk til at fungere med fælles sport, interesser, forretningsmuligheder og fremtidsdrømme.  Med en medlemsskare på ca. 700 personer tillagt deres familier, omgangskredse, netværk etc., så udgør klubbens medlemmer et ret betragteligt købedygtigt publikum og det alene gør det interessant at være sponsor i JGK.

Først og fremmest så er det jo golfen, der er samlingspunktet, og dét skal det naturligvis blive ved med at være.  Men netværket skaber en bredere ramme for dialog mellem vore sponsorer og igennem dialog opstår som bekendt forretningsmæssige samt personlige relationer.

Tanken om Netværksgruppen er ny og for os spændende, idet der efter vor vurdering ikke er andre nærliggende golfklubber der tilbyder en sådan facilitet. Derfor besluttede vi at starte netværket og derigennem gå i dialog med vore sponsorer omkring den optimale anvendelse af vort fælles netværk. Grundtanken er, at klubben skaber rammerne, og at netværksgruppen selv skaber dialogen. Det væsentligste for klubben i forbindelse med netværksgruppen/grupperne er, at noget positivt, produktivt og konstruktivt opstår, ellers tjener det intet formål!

Scroll to top