Økonomiudvalg

Forretningsorden:

Udvalgets formand udpeges af bestyrelsen
Udvalget er selvsupplerende
Der afholdes møder hvert kvartal samt efter behov

Formål

Klubbens administrative personale refererer til økonomiudvalget, og udvalget er ansvarlige for at afholde årlige samtaler med medarbejderen, samt at stå til rådighed i forbindelse med daglig sparring, håndteringer af de daglige opgaver, både de planlagte, og de uforudsete.

Gennem tæt samarbejde med klubbens administrative personale, er det udvalgets ansvar at sikre ordentlighed i administration af foreningens indtægter, herunder kontingentopkrævning, Kommunale tilskud, og klubbens sponsorindtægter.

Udvalget er ansvarligt for at støtte sekretariatslederen omkring økonomistyring og godkendelsesprocedure samt løbende opfølgning på klubbens økonomi.

Udvalget vælger en retvisende rapporteringsmodel, som sikrer bestyrelsen får relevant og nødvendig information om klubbens økonomi

Økonomiudvalget er overordnet ansvarlig for at udarbejde budgetforslag til bestyrelsens godkendelse i samarbejde med sekretariatslederen. De øvrige udvalg i klubben skal inddrages i budgetprocessen på deres områder, og økonomiudvalget udarbejder udkast til budgetter til den enkelte udvalg.

Udvalgsmedlemmer

Anders Kjær Jørgensen
Mobil: 4070 2321

Anders Høgel
Mobil:

Scroll to top