Lokale regler-a

På hul 9 og 10 skal spilleren vente med at slå, indtil vejen langs disse huller er fri for trafik.
Afstandsmarkeringer på banen er alle målt til midtgreen.

1. Banemarkeringer:
Hvide pæle: Out of bounds
Gule pæle & plader: Vandhazard
Røde pæle & plader: Parallel vandhazard
Blå pæle: Areal under reparation
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud

2. En bold, der krydser den banenære asfaltkant af Bolbroholtvej og kommer til hvile
på den anden side af denne grænse er out of bounds selvom den eventuelt ligger
på en anden del af banen.

3. Ved spil af 6. hul er 5. hul out of bounds. Ved spil af alle andre huller er disse
hvide pæle ikke-flytbare forhindringer.

4. Træer med støttepæl eller plasticrør er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter
Regel 24-2b.

5. Sten i bunkers er flytbare forhindringer.
Lempelse jævnfør regel 24.1

6. Træflis er løse naturgenstande.

7. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
Når en spillers bold ligger på green, er der ingen straf, hvis
bolden eller boldmakeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren,
hans partner, hans modstander eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmakeringsmærket skal genplaceres
som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL
Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffesalg

Scroll to top