Historie

JUELSMINDE GOLFBANES HISTORIE

Juelsminde Golfbane startede med stiftelse af Horsens Golfklub d. 11 okt. 1972. Stiftelsen blev til på baggrund af en aftale med Godsejer Herbert Schou, Palsgaard, som havde indvilget i at anlægge en 9 hullers golfbane, med klubhus. Kravet var at Golfklubben skulle stille med 100 medlemmer og en garantibetaling på 80.000 kr. årligt, de første 3 år. En slægtning til Herbert Schou, Erik Mehlsen, hjemvendt fra Kenya med erfaring i kaffedyrkning og golfspil, blev ansat til at forestå anlæg og drift af golfbanen.

Golfbanen og det nyopførte klubhus blev indviet d. 31. maj 1975.  Klubben voksede sig efterfølgende stor og bæredygtig og ønsket om en 18 hullers bane opstod. Godsejer Herbert Schou kunne dog ikke umiddelbart imødekomme dette. Det gav anledning til en tilladelse til opførelse af en 18 hullers golfbane i Hansted Å-Dal, hvor Horsens Golfklub har hjemme i dag.

Den 1 september 1985 overtog den nystiftede ”Juelsminde Golf klub” lejemålet med Palsgaard og kort før denne splittelse blev der etableret 2 tennisbaner tæt på klubhuset og Juelsminde Tennisklub opstod.

Det stod hurtigt klart at behovet for en 18 hullers golfbane var en nødvendighed for at imødekomme den øgede tilslutning til golfsporten. Skiftende Formænd og bestyrelser arbejdede hårdt for at føre disse planer ud i livet. Godsejer Herbert Schou viste sin velvilje, ved at indlemme yderligere et areal til banen, syd for klubhuset, langs med Bolbroholtvej uden yderligere leje. Her blev der etableret en 6 hullers par 3 bane. Juelsminde Kommune overdrog golfklubben den tidligere losseplads og klubben indgik en lejeaftale med Gårdejer Jørgen Due, af gården Kobæks marker. Dog på den betingelse at klubben købte bygningerne. Det medførte at klubbens daværende formand Svend B. Jørgensen, for egen regning, købte denne. For at løfte den økonomiske byrde ved anlæggelse af 9 nye golfhuller, lånte klubbens medlemmer klubben 4000 kr. pr. medlem og Juelsminde Kommune ydede klubben et rente- og afdragsfrit lån.

Indvielsen af den nye 18 hullers bane fandt sted den 1. juli 1995 – 20 år efter indvielsen af de første 9 huller.

Efterfølgende udviklede klubben sig og behovet for mere plads til medlemmer og ansatte, medførte at Palsgaard Gods påtog sig opgaven med at finansiere og opføre et nyt klubhus og lockerrum til Juelsminde Golfklub.  Det nye Klubhus blev indviet d. 11. april 2008.

Juelsminde Golfbane, med sin unikke beliggenhed og udsigt over Juelsminde bugten, har gennem årene udviklet sig til en perle for golfspillere, med sine hurtige og jævne greens, flotte fairways og et varierende hulforløb, placeret i rammer af park og overdrevs landskab.

Horsens Golfklubs Formænd

1972-1974     Niels Jessen
1974-1976     Hans Poul Petersen
1976-78         Leif Sørensen
1978-1980     Ernst Hersland
1980-1988     Leif Sørensen 

Juelsminde Golfklubs Formænd

1985-1989     Per Bordinggård
1989-1992     Asger møller
1992-1996     Svend B. Jørgensen
1996-2000     Torben Nagel
2000-2004     Niels Jørgen Blåbjerg
2004-              Jens Stenhøj

Scroll to top