Golfspiller i centrum

Golfspiller i Centrum (GIC)

Golfspiller i Centrum (GIC) er bestyrelsens og klubbens strategiske måleværktøj, der danner udgangspunkt for opfølgning på og valg af klubbens strategiske indsatser med udgangspunkt i visionen og målsætningerne for klubben.
GIC administreres af et udvalg nedsat af bestyrelsen og er forankret i supportfunktionen Bestyrelsessekretariat.

Scroll to top