Baneudv.

Vedligehold af selve baneområdet med klipning af hække, håndtering af affald på banen, vedligeholdelse af bunkere, beskæring og fældning af træer og andre løbende opgaver efter aftale med greenkeeperne.

Hvis du er interesseret i at hjælpe, kan du kontakte:

Holdcaptain:
Mads Høgh
Mobil: 2829 3755

Scroll to top