Vi indkalder til generalforsamling den 4. december kl. 19.00 i caféen.
Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage for generalforsamlingen.
Dagsorden er vedhæftet dette opslag.

Dagsorden

Vi ser frem til et godt fremmøde.

Venlig hilsen
Bestyrelsen