News

Opstart på projekt ”udvidelse-af-indspilsområde”

Vores baneudvalg og vores greenkeepere går nu i gang med at udvide vores indspilsgreen og i forbindelse med dette projekt, inddrager vi mødepladsen mellem lockerrummet og den nuværende indspilsgreen.

Arbejdet forventes at blive afsluttet i løbet af marts måned, og til sommer – omkring uge 28  – kan vi forhåbentlig træne på en ny og væsentlig større indspilsgreen med plads til, at mange flere kan træne samtidig.

I forbindelse med udvidelsen vil der ligeledes blive etableret en ny bunker, hvorfra man kan træne bunkerslag med indspil til greenen.

Arbejdet starter i uge 5, hvor birketræerne mellem mødeplads og nuværende indspilsgreen bliver fældet,
så udvidelsen kan påbegyndes.

Scroll to top