News

Nyt fra Greenkeeperne

Greens lukkes ned fra torsdag d. 17/12.
Der vil stadig kunne spilles til vintergreens på hullerne 1-9.
Spillemæssigt har vi haft en af de længste sæsoner på banen, men nu har
græsset på greens stoppet sin vækst. Det vil sige, at den slitage, der
kommer fra nu af, kan der først rettes op på til foråret (april-juni), hvor
der igen er god vækst. Derfor har vi besluttet at lukke greens ned for
vinteren, så de kan være gode og jævne igen næste år.

Vi fra greenkeeperstaben vil sige tak for en god sæson og på gensyn i
2021.

God jul og godt nytår.

På vegne af greenkeeperne
/Mads Høgh Kristensen

Scroll to top